Barwne życie przyrodnicze

Uczniowie klasy 5b w ramach projektu „Tłumaczymy żywioły” byli  22.09.22 r. w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu na zajęciach „Barwne życie przyrodnicze”, „Obserwacje mikroskopowe”.

Jak powstają błyskawice?

Tym razem nasi uczniowie w ramach projektu „Tłumaczymy żywioły” zapoznali się z ciekawostki na temat piorunów.

Piorun to powstające naturalnie bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, które występuje głównie podczas burz. Piorunom często towarzyszy grom dźwiękowy (grzmot) oraz błyskawice (zjawisko świetlne na niebie). Temperatura błyskawicy jest bardzo wysoka, potrafi podgrzać powietrze do około 30 tysięcy stopni Celsjusza.

Uczestnicy koła, wytwarzali ładunki elektryczne i badali ich wzajemne oddziaływania.

Zapraszamy do fotorelacji.

Kalendarze i zegary

Tym razem na zajęciach w ramach projektu „Tłumaczymy żywiły” uczniowie zgłębiali zagadnienia związane z naszym Wszechświatem. Uznaje się, że początkiem był Wielki Wybuch. Obecnie przyjmuje się, że wiek Wszechświata w przybliżeniu ma on 13,8 mld lat. Od tego momentu Wszechświat się rozszerza.

Uczniowie na zajęciach eksperymentowali z wykorzystaniem różnych zegarów: słonecznych, klepsydr jak i zegarków elektronicznych.

Język polski dla obcokrajowców w ramach projektu „Tłumaczymy żywioły”

Uczniowie z klasy 4c uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach projektu edukacyjnego adresowanego do uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej „Tłumaczymy żywioły”.

Głównym celem zajęć jest pomoc dzieciom z Ukrainy w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, nabycie przez uczniów kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku polskim w podstawowym zakresie oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju najmłodszych, zwłaszcza ich naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferze intelektualnej, psychicznej i moralnej.

W maju uczniowie poznawali lub doskonalili polski alfabet, rozróżniali sylaby, wyrazy, zdania. Nazywali ponadto pomieszczenia szkolne, określali pracowników i zawody, zależności między kolegami i koleżankami. Dzieci uczyły się komunikować w zakresie informacji o sobie i swojej rodzinie, swoich pasji, emocji, świata wyobraźni.

Zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców są doskonałą okazją do zainteresowania uczniów kulturą polską oraz rozbudzenia w nich chęci porozumiewania się po polsku, rozbudzania radości i satysfakcji z nauki języka, a także kształcenia i rozwijania komunikacyjnych kompetencji i sprawności językowych.

Kiedy wulkany wybuchają?

Ziemia jest w nieustannym ruchu,  następstwem ruchu obrotowego jest występowanie dni i nocy. Ruch obiegowy wpływa natomiast na występowanie pór roku, przez co odgrywa rolę w kształtowaniu się klimatu. Pływy są efektem oddziaływania sił grawitacyjnych Słońca i Księżyca oraz siły odśrodkowej związanej z ruchem obrotowym Ziemi. Ruch obiegowy Ziemi powoduje również ruchy skorupy Ziemi.

Tym razem nasi uczniowie szukali odpowiedzi na pytania Dlaczego Ziemia jest wyjątkowa? oraz Kiedy wulkany wybuchają?

Zapraszamy do fotorelacji.

Skip to content