Wyjazd do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku

W ramach projektu „Tłumaczymy Żywioły” uczniowie klas ósmych (8c – 10 listopada, 8a razem z 8b –  16 listopada) pojechali do Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.  Uczestniczyli w zajęciach eksperymentalnych SOWA, gdzie w Strefie Wyobraźni i Aktywności mieli możliwość zgłębiania wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych na różnych urządzeniach i  stanowiskach doświadczalnych. Uczniowie zwiedzali naziemny teren kopalni, oglądali maszynę parową wraz z filmem dotyczącym jej działania i historii kopalni. Niezwykle ciekawa była interaktywna wystawa „Wiek pary”, która dostarczyła naszej młodzieży dużej dawki wiedzy w zakresie historii, budowy i działania maszyn, fizyki oraz techniki, a wszystko poprzez zabawę i wykorzystanie technik oraz sprzętu multimedialnego.

Koordynator projektu w PSP 29: Karina Pawliczek

Event ” Tłumaczymy żywioły”

 16.11.20222 r odbył się na Placu Kopernika event podsumowujący projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych ” Tłumaczymy żywioły”, którego organizatorem było  MCWE.

Naszą szkołę reprezentowali Michalina Stelmaszyk, Emilia Klimczak oraz Dawid Radzimski uczniowie kl 8c. Na scenie został przedstawiony krótki film z zajęciach koła ” Tłumaczymy żywioły”, wiersz o powietrzu oraz dwa doświadczenia : „Zaczarowana rękawiczka” i ” Znikający styropian” .

Wycieczka do Zabrza 

Uczniowie klas 5b, 6a w piątek, 4 listopada 2022 roku byli na wycieczce w kopalni Guido w Zabrzu. Wyjazd to część realizowanego w naszej szkole projektu „Tłumaczymy Żywioły”. Uczniowie zwiedzili kopalnię, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, na których  każdy mógł własnoręcznie wydobyć kawałek węgla. Spędzili czas na zabawie w Parku rozrywki edukacyjnej.

Wizyta w MCWE

Klasa 3a uczestniczyła w zajęciach MCWE w ramach projektu ” Tłumaczymy żywioły”.  Na zajęciach  z biologii i chemii było naukowo i barwnie o czym świadczy fotorelacja.

Co zrobić aby dotarło ciepło?

Przepływ energii cieplnej odbywa się pod wpływem różnic temperatury ciał i zawsze przebiega od ciała o temperaturze cieplejszej do ciała o temperaturze zimniejszej.

Sposoby przekazywania ciepła:
Przewodnictwo – proces wymiany ciepła pomiędzy ciałami pozostającymi w bezpośrednim kontakcie w wyniku przekazania energii kinetycznej cząsteczek
Konwekcja – zjawisko wymiany ciepła poprzez ruch strumieni cieczy lub gazów (np. prądy morskie, ciepłe powietrze unoszące się do góry)
Promieniowanie – promieniowanie elektromagnetyczne bez kontaktu bezpośredniego (np. Słońce ogrzewające Ziemię).

Najdłuższy promyk

Młodzi Odkrywcy z 3a w akcji na zajęciach matematycznych z wykorzystaniem działań na liczbach naturalnych.

Zapraszamy do fotorelacji.

TARGI POLECO

W ramach projektu „Tłumaczymy Żywioły” uczniowie klas ósmych wraz z opiekunami: p. Kariną Pawliczek oraz p. Anitą Teuchman – Kandut pojechali do Poznania i byli gośćmi jednych z największych w Polsce targów branżowych POLECO.

W trakcie zwiedzania wcielali się w postać badacza i dokonywali analizy oferowanych usług, rozwiązań technicznych (np. wykorzystania nowoczesnych technologii z branży IT), strony estetycznej poszczególnych wystawców oraz ochrony środowiska i przyrody. Mieli okazję zaspokoić zainteresowania branży przemysłowo – usługowej i ciekawymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie ekologii.

Koordynator projektu w PSP 29: Karina Pawliczek

Dlaczego ciała spadają w dół?

Ciało puszczone z pewnej wysokości spada. Oznacza to, że musi działać na nie jakaś siła powodująca przyspieszanie ruchu ciała. Przyspieszenie powyższe nazywane jest przyspieszeniem ziemskim, zaś samo zjawisko spadku nazywane jest spadkiem swobodnym. Spadek swobodny powodowany jest grawitacją.

Na zajęciach koła „Tłumaczymy żywioły” uczniowie z klasy 3a potwierdzili teorię Galileusza , że ciała spadające swobodnie z tej samej wysokości spadają w tym samym czasie niezależnie od masy ciała.

Warsztaty dla nauczycieli

Nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez MODN dla nauczycieli szkół podstawowych MO prowadzących zajęcia metodą eksperymentu w ramach projektu Tłumaczymy żywioły.

Magia magnesów

Młodzi odkrywcy z kl. 8b podczas zajęć koła „ Tłumaczymy żywioły” badali tajemnice magnesów oraz dowiedzieli się jak ważne jest istnienie pola magnetycznego dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych na Ziemi.

Skip to content