Język polski dla obcokrajowców w ramach projektu „Tłumaczymy żywioły”

Uczniowie z klasy 4c uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach projektu edukacyjnego adresowanego do uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej „Tłumaczymy żywioły”.

Głównym celem zajęć jest pomoc dzieciom z Ukrainy w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, nabycie przez uczniów kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku polskim w podstawowym zakresie oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju najmłodszych, zwłaszcza ich naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferze intelektualnej, psychicznej i moralnej.

W maju uczniowie poznawali lub doskonalili polski alfabet, rozróżniali sylaby, wyrazy, zdania. Nazywali ponadto pomieszczenia szkolne, określali pracowników i zawody, zależności między kolegami i koleżankami. Dzieci uczyły się komunikować w zakresie informacji o sobie i swojej rodzinie, swoich pasji, emocji, świata wyobraźni.

Zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców są doskonałą okazją do zainteresowania uczniów kulturą polską oraz rozbudzenia w nich chęci porozumiewania się po polsku, rozbudzania radości i satysfakcji z nauki języka, a także kształcenia i rozwijania komunikacyjnych kompetencji i sprawności językowych.

Skip to content