Rada Rodziców

 

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej
ul. Szarych Szeregów 1
45- 284 Opole
NIP 754-26-90-619

e-mail: radarodzicow@psp29.opole.pl

Numer konta bankowego 

72 1160 2202 0000 0002 3380 0548

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 zostanie opublikowany po uprzednich wyborach.

Wpłaty na Radę Rodziców

Informacja ukaże się wkrótce.

Kontakt

Wszelką korespondencję należy kierować na adres: radarodzicow@psp29.opole.

Skip to content