Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej
ul. Szarych Szeregów 1
45- 284 Opole
NIP 754-26-90-619

e-mail: radarodzicow@psp29.opole.pl

NUMER KONTA

94 8898 0003 5000 0000 4792 0001
Bank Spółdzielczy „Bank Rolników”

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

przewodniczący: Pan Jacek Kaczmarek
z-ca przewodniczącego: Pan Radosław Łukasiak
skarbnik: Pani Alicja Sokołowska
sekretarz: Pani Dorota Kania

Wpłaty na Radę Rodziców

Składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:
– jedno dziecko w szkole: 80 zł 
– dwoje/troje dzieci w szkole: 50% na drugie i każde kolejne dziecko

Wpłaty należy uiszczać na konto Rady Rodziców z tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, klasa

Kontakt

Wszelką korespondencję należy kierować na adres: radarodzicow@psp29.opole.

Skip to content