Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej
ul. Szarych Szeregów 1
45- 284 Opole
NIP 754-26-90-619

e-mail: radarodzicow@psp29.opole.pl

NUMER KONTA

94 8898 0003 5000 0000 4792 0001
Bank Spółdzielczy „Bank Rolników”

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący: Pan Artur Lang
z-ca przewodniczącego: Pan Rafał Białas
skarbnik: Pani Alicja Sokołowska
sekretarz: Pani Magdalena Majtyka

Wpłaty na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:
– jedno dziecko w szkole: 50 zł
– dwoje/troje dzieci w szkole: 50 zł na pierwsze dziecko i 25 zł na drugie i kolejne dziecko

Wpłaty należy uiszczać na konto Rady Rodziców z tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, klasa

Kontakt

Wszelką korespondencję należy kierować na adres: radarodzicow@psp29.opole.

telefon: 506 135 316 (pan Artur Lang – przewodniczący RR)

Skip to content