Warsztaty dla nauczycieli

Nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez MODN dla nauczycieli szkół podstawowych MO prowadzących zajęcia metodą eksperymentu w ramach projektu Tłumaczymy żywioły.

Bezpieczne wakacje

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy zorganizowane takie jak kolonie lub kursy językowe. Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Uczeń zdolny – wspierające warsztaty edukacyjne

Od września 2022 roku ruszy II edycja projektu „Uczeń zdolny – wspierające warsztaty edukacyjne dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych Miasta Opola”. Są to zajęcia prowadzone metodą warsztatową, w małych grupach. Głównym celem warsztatów jest pomoc w przygotowaniu do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Zaplanowano warsztaty z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka i język polski.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli szkół podstawowych i opolskich liceów.

Uczniowie spotykają się na zajęciach raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Zajęcia trwają 90 minut.

Zainteresowani uczniowie będą mogli pobrać ze strony Młodzieżowego Domu Kultury stosowny formularz. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go do Młodzieżowego Domu Kultury będzie oznaczało wolę przystąpienia do konkursu. Formularze będą dostępne również w wersji papierowej w szkołach.

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – link do rejestracji

Ósmoklasisto,

Od 16 maja 2022 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do szkół  ponadpodstawowych na platformie firmy Vulcan na stronie: https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Na wskazanej wyżej platformie dostępny jest film, przedstawiający sposób działania systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ponadto film prezentuje kandydatom tegoroczny harmonogram naboru oraz dokumenty, które należy dostarczyć do szkół.

1/ Zaloguj się do systemu i wprowadź dane https://opolskie.edu.com.pl/

Możesz wybrać maksymalnie sześć szkół ponadpodstawowych i dowolną liczbę oddziałów (klas) w tych szkołach; możesz wybrać wszystkie preferowane przez Ciebie oddziały w danej szkole, wtedy będziesz miał większe szanse na przyjęcie do wymarzonej placówki.

2/ Wydrukuj wypełniony wniosek (pamiętaj o podpisie swoim i rodziców) i zanieś do szkoły pierwszego wyboru czyli szkoły, którą wpisałeś jako pierwszą na swojej liście preferencji.

Wniosek możesz również złożyć elektronicznie (nie wymaga to składania wersji papierowej).

Dzień Patrona Szkoły

Tegoroczne obchody Dnia Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu odbyły się 14 lutego w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Społeczność szkolna w tym dniu uczestniczyła w różnorodnych zajęciach i uroczystościach, które przybliżyły historyczne znaczenie przekształcenia w roku 1942 konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Terminy konkursów przedmiotowych – eliminacje szkolne

Drodzy Uczniowie,
poniżej przedstawiamy terminarz konkursów przedmiotowych w naszej szkole.

Konkursy są skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem. Ich celem jest:
1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych,
2) tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają,
3) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów,
4) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

Konkursy przedmiotowe – obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.

Język polski – 11 października 2021 roku
Biologia – 12 października 2021 roku
Matematyka – 13 października 2021 roku
Chemia- 13 października 2021 roku
Język niemiecki – 13 października 2021 roku
Fizyka – 18 października 2021 roku
Historia – 21 października 2021 roku
Język angielski – 22 października 2021 roku
Geografia – 22 października 2021 roku

Skip to content