Tajemnice Ziemi


Kolejna grupa uczniów z klasy 3a na zajęciach koła „ Tłumaczymy żywioły” poznawała sekrety budowy i wybuchów wulkanów w ramach projektu Tłumaczymy żywioły – projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej” nr RPOP.09.01.02-16-004/18 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji. 

Skip to content