Co zrobić aby dotarło ciepło?

Przepływ energii cieplnej odbywa się pod wpływem różnic temperatury ciał i zawsze przebiega od ciała o temperaturze cieplejszej do ciała o temperaturze zimniejszej.

Sposoby przekazywania ciepła:
Przewodnictwo – proces wymiany ciepła pomiędzy ciałami pozostającymi w bezpośrednim kontakcie w wyniku przekazania energii kinetycznej cząsteczek
Konwekcja – zjawisko wymiany ciepła poprzez ruch strumieni cieczy lub gazów (np. prądy morskie, ciepłe powietrze unoszące się do góry)
Promieniowanie – promieniowanie elektromagnetyczne bez kontaktu bezpośredniego (np. Słońce ogrzewające Ziemię).

Skip to content