Certyfikat „Szkoła przyjazna wodzie”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do Programu Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁEKITNI” organizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Program zakładał wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz realizację edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych.

Zajęcia były realizowane systematycznie w ramach zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, lekcji wychowawczych w klasach 5 -8, lekcji przyrody i biologii, zajęć rozwijających zainteresowania oraz kole przyrodniczym i biologicznym. Tematyka była przeplatana w formie różnych aktywności uczniów. W trakcie realizacji projektu uczniowie w sposób aktywny poznawali zagadnienia związane z wodą w szerokim kontekście.

W ramach projektu realizowano zajęcia edukacyjne, badawcze, plastyczne, ruchowe oraz akcje upowszechniające  sprzątanie Ziemi w tym rzek, jezior i zbiorników wodnych oraz terenów wokół nich jak również dbania o zasoby wody.

Nasza szkoła została WYRÓŻNIONA razem z czterema innymi placówkami i otrzymała CERTYFIKAT SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE –TYTUŁ ”AKTYWNI – BŁĘKITNI –SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE”.  

Certyfikat został odebrany 23 września 2022 r. przez koordynatora programu panią Karinę Pawliczek podczas uroczystości w Pławniowicach zorganizowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Przedsięwzięcie objęte jest patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

X OGÓLNOPOLSKIE  DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE „Po polsku o historii ”

Zachęcamy do wzięcia udziału w X OGÓLNOPOLSKIM  DYKTANDZIE NIEPODLEGŁOŚCIOWYM „Po polsku o historii” .

Etap szkolny dyktanda odbędzie się w czwartek, 29 września 2022 roku, o godzinie 13.00.

Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie udziału nauczycielowi języka polskiego, pobranie u swoich polonistów wymaganych oświadczeń, wypełnienie ich i  dostarczenie przynajmniej na dzień przed dyktandem. W dniu dyktanda obowiązuje uczestników strój apelowy, organizatorzy etapu szkolnego proszą o przypięcie kokardy narodowej.

Numery klas zostaną podane  przed dyktandem, uczniowie przychodzą na 10 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Barwne życie przyrodnicze

Uczniowie klasy 5b w ramach projektu „Tłumaczymy żywioły” byli  22.09.22 r. w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu na zajęciach „Barwne życie przyrodnicze”, „Obserwacje mikroskopowe”.

Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, współorganizatorem konkursu jest Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty.

Celem konkursu jest popularyzacja pieśni patriotycznych pochodzących z różnych okresów historycznych oraz kształtowanie rozumienia pojęcia patriotyzmu przez współczesną młodzież. 

Konkurs odbywa się w trzech etapach:
– etap szkolny– do 10 października 2022 roku
– etap powiatowy – do 25 października 2022 roku
– etap wojewódzki – 8 listopada 2022 roku w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, o godz. 10.30.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-V szkoły ponadpodstawowej w dwóch kategoriach muzycznych: soliści i zespoły (od 3 do 15 osób).

Zawody w dwuboju lekkoatletycznym

W piątek 16.09 odbyły się zawody w dwuboju lekkoatletycznym. Zawodnicy rywalizowali w biegu na 60 i 300m, w skoku w dal, skoku wzwyż oraz rzucie piłeczką palantową. Świetnie poszło wszystkim naszym reprezentantom – Oskar Kotowski zajął 3 miejsce w rzucie piłeczką palantową, a Malina Polewiak wygrała zarówno bieg na 60m jak i skok w dal. W finałowej 9ce uplasowała się również Martyna Polak, która wraz z Maliną będzie reprezentowała PSP 29 na zawodach w Warszawie. Pozostali uczestnicy to: Marta Bęben, Antonina Bodzioch, Renata Hamadyk, Weronika Żuławińska, Stanislav Dubynka, Artem Minov, Oskar Brzeziński, Michał Bodusz, Maciej Sobylak, Jan Szwedziak oraz Tymon Kołodziej.

Skip to content