II Festiwal Piosenki Śląskiej i Powstańczej – wyniki

12 maja 2022 r. odbył się w Strzelcach Opolskich II Festiwal Piosenki Śląskiej i Powstańczej.

Celem festiwalu było przypomnienie pieśni powstań śląskich.

Z radością informujemy, iż uczennica klasy 5a Martyna Kwiatkowska zdobyła 1 miejsce w kategorii klas 1- 5.

Natomiast Lena Oszek uczennica klasy 5a otrzymała wyróżnienie w kategorii klas 1-5.

Serdecznie gratulujemy.

Jak powstają błyskawice?

Tym razem nasi uczniowie w ramach projektu „Tłumaczymy żywioły” zapoznali się z ciekawostki na temat piorunów.

Piorun to powstające naturalnie bardzo silne wyładowanie elektrostatyczne w atmosferze, które występuje głównie podczas burz. Piorunom często towarzyszy grom dźwiękowy (grzmot) oraz błyskawice (zjawisko świetlne na niebie). Temperatura błyskawicy jest bardzo wysoka, potrafi podgrzać powietrze do około 30 tysięcy stopni Celsjusza.

Uczestnicy koła, wytwarzali ładunki elektryczne i badali ich wzajemne oddziaływania.

Zapraszamy do fotorelacji.

Kalendarze i zegary

Tym razem na zajęciach w ramach projektu „Tłumaczymy żywiły” uczniowie zgłębiali zagadnienia związane z naszym Wszechświatem. Uznaje się, że początkiem był Wielki Wybuch. Obecnie przyjmuje się, że wiek Wszechświata w przybliżeniu ma on 13,8 mld lat. Od tego momentu Wszechświat się rozszerza.

Uczniowie na zajęciach eksperymentowali z wykorzystaniem różnych zegarów: słonecznych, klepsydr jak i zegarków elektronicznych.

Zwierciadła – lekcja fizyki

Zwierciadła – ciała  gładkie, wypolerowane, dobrze odbijające światło. Gdy patrzysz w lustro (zwierciadło), widzisz swoje odbicie. Masz wrażenie, że jesteś po jego drugiej stronie. 

W zwierciadle  płaskim  otrzymujemy obraz pozorny, prosty , tej samej wielkości. Z kolei w zwierciadłach kulistych otrzymywane obrazy zależą od odległości przedmiotu od zwierciadła oraz czy to jest zwierciadło wklęsłe czy też wypukłe.

Klasy ósme  na zajęciach lekcyjnych badali  i opisywali obrazy przedmiotów w zwierciadłach płaskich i  kulistych, czyli takich których powierzchnia odbijająca jest powierzchnią kuli.

Zapraszamy do fotorelacji.

Spotkanie z przedszkolakami

W czwartek 19 maja gościliśmy grupę Pszczółek z Publicznego Przedszkola nr 51 w Opolu. W trakcie spotkania dzieci wcieliły się w rolę uczniów i wzięli udział w szkolnych zajęciach.

Za wzorowe wykonanie zadań oraz za wywiązanie się ze szkolnych obowiązków na naszych gości czekały niespodzianki.

Przedszkolaków dzielnie wspierali uczniowie z klasy 3d.

Zapraszamy do fotorelacji.

Język polski dla obcokrajowców w ramach projektu „Tłumaczymy żywioły”

Uczniowie z klasy 4c uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach projektu edukacyjnego adresowanego do uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej „Tłumaczymy żywioły”.

Głównym celem zajęć jest pomoc dzieciom z Ukrainy w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, nabycie przez uczniów kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku polskim w podstawowym zakresie oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju najmłodszych, zwłaszcza ich naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferze intelektualnej, psychicznej i moralnej.

W maju uczniowie poznawali lub doskonalili polski alfabet, rozróżniali sylaby, wyrazy, zdania. Nazywali ponadto pomieszczenia szkolne, określali pracowników i zawody, zależności między kolegami i koleżankami. Dzieci uczyły się komunikować w zakresie informacji o sobie i swojej rodzinie, swoich pasji, emocji, świata wyobraźni.

Zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców są doskonałą okazją do zainteresowania uczniów kulturą polską oraz rozbudzenia w nich chęci porozumiewania się po polsku, rozbudzania radości i satysfakcji z nauki języka, a także kształcenia i rozwijania komunikacyjnych kompetencji i sprawności językowych.

Wyniki I Międzyszkolnego Konkursu Literacko- Plastycznego „Niedźwiadek Wojtek”

W związku z realizacją w roku szkolnym 2021/2022 przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu projektu pt. „Kapral Wojtek i Wojenna Odyseja Polaków” zainicjowano szereg działań mających na celu zdobycie wiedzy przez uczniów o II wojnie światowej, w szczególności o armii gen. Andersa oraz o przyjaźni człowieka ze zwierzęciem, a także przybliżenie sylwetki słynnego niedźwiedzia.

Sposobem popularyzacji postaci misia Wojtka – towarzysza broni żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, uwrażliwiania na potrzeby zwierząt, promowania wśród młodych Polaków idei współpracy oraz rozwijania i kształtowania umiejętności plastycznych oraz językowych okazał się ogłoszony przez PSP29 w Opolu we współpracy z PLO nr 9 w Opolu I Międzyszkolny Konkurs Literacko- Plastyczny „Niedźwiadek Wojtek” .

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu  pracy plastycznej przedstawiającej postać niedźwiadka lub przesłaniu wiersza
poświęconego wybranemu epizodowi rozgrywającemu się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych, w którym bierze udział kapral Wojtek.

Konkurs był jednoetapowy i miał charakter otwarty dla uczniów szkół podstawowych Miasta Opola.

Jury dokonało oceny prac według następujących kryteriów: zgodność z faktami historycznymi, walory artystyczne, kreatywność wykonania oraz wyróżniło 4 prace plastyczne uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu, w składzie:
1. Julia Rutkowska
2. Alicja Bulanda
3. Lena Steciuk
4. Zofia Kloc

Nagrody zostały częściowo ufundowane przez Wydział Promocji Miasta Opola oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole.

Prace zostaną zaprezentowane podczas  wystawy  pokonkursowej  podczas Uczniowskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 31 maja br. w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 9 im. Generała Andersa w Opolu.

Skip to content