Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

27 września wspominamy rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Dzięki tej tajnej strukturze Polska mogła istnieć, mimo okupacji przez III Rzeszę i ZSRR.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu upamiętnili powstanie Polskiego Państwa Podziemnego biorąc udział we mszy świętej w Kościele Przemienienia Pańskiego oraz uroczystościach przed pomnikiem Armii Krajowej na osiedlu AK w Opolu.

Certyfikat „Szkoła przyjazna wodzie”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do Programu Szkoła Przyjazna Wodzie „AKTYWNI BŁEKITNI” organizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Program zakładał wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz realizację edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych.

Zajęcia były realizowane systematycznie w ramach zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, lekcji wychowawczych w klasach 5 -8, lekcji przyrody i biologii, zajęć rozwijających zainteresowania oraz kole przyrodniczym i biologicznym. Tematyka była przeplatana w formie różnych aktywności uczniów. W trakcie realizacji projektu uczniowie w sposób aktywny poznawali zagadnienia związane z wodą w szerokim kontekście.

W ramach projektu realizowano zajęcia edukacyjne, badawcze, plastyczne, ruchowe oraz akcje upowszechniające  sprzątanie Ziemi w tym rzek, jezior i zbiorników wodnych oraz terenów wokół nich jak również dbania o zasoby wody.

Nasza szkoła została WYRÓŻNIONA razem z czterema innymi placówkami i otrzymała CERTYFIKAT SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE –TYTUŁ ”AKTYWNI – BŁĘKITNI –SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE”.  

Certyfikat został odebrany 23 września 2022 r. przez koordynatora programu panią Karinę Pawliczek podczas uroczystości w Pławniowicach zorganizowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Przedsięwzięcie objęte jest patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Program dla szkół

W bieżącym roku szkolnym  nasza szkoła nadal bierze udział w „Programie dla szkół” finansowanym ze środków Unii Europejskie oraz z budżetu krajowego. Jest to program edukacyjny skierowany do uczniów klas I-V.

Celem „Programu” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.

Uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę  na  udział w programie, będą otrzymywali bezpłatnie mleko lub przetwory mleczne i owoce albo warzywa, które muszą być spożywane  w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły.

Rodziców, których dzieci chcą wziąć udział w „Programie” prosimy o pobranie zamieszczonego poniżej formularza zgody, wypełnienie go, wydrukowanie i dostarczenie do wychowawcy klasy  albo do świetlicy szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2022 r.

Program „Umiem pływać”

Miasto Opole wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym uruchamia drugą edycję nauki pływania dla dzieci z klas I i II PSP. Program nazywa się „Umiem pływać” i jest realizowany ze środków Ministerstwa Sportu.

Zajęcia mają charakter ogólnodostępny i są nieodpłatne. W edycji jesiennej przygotowano 120 miejsc dla chętnych dzieci w dziesięciu grupach ćwiczeniowych po 12 osób. Kurs liczy 20 godzin nauki pływania realizowanej na basenie „Wodna Nuta” w systemie weekendowym w okresie od 10.09 do 13.11.2022 roku.

Zapisów dokonują rodzice samodzielnie przez formularz elektroniczny, który zostanie uruchomiony we wtorek (06.09) o godz. 12.00 na stronie MOS Opole. Wszelkie informacje dotyczące dostępne są na stronie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu: www.mos.opole.pl w zakładce Realizowane Projekty/Umiem Pływać.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września w naszej szkole ponownie zabrzmiał pierwszy dzwonek inaugurujący nowy wyjątkowy rok szkolny 2022/2023.

W tym dniu do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu przyjęliśmy cztery oddziały klas 1. Powitaliśmy także nową Dyrekcję szkoły.

Szkoła obecnie liczy 23 oddziały (10 oddziałów klas młodszych i 13 oddziałów klas starszych) oraz oddział przygotowawczy.

W nowym roku szkolnym życzymy samych sukcesów!

Skip to content