II edycja Regionalnego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Miejsc” 

Zapraszamy do II edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Miejsc” objętej patronatem honorowym Prezydenta Miasta Opola.

Kolejna odsłona konkursu związana jest ze szczególną rocznicą, jaką jest 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dlatego jej motywem przewodnim jest SZKOŁA.

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na najbliższe otoczenie, jego formę, koloryt oraz odpowiedź na pytanie, co we wskazanym temacie jest dla nich ważne, jakie miejsce chcieliby wykreować.

Zachęcamy do udziału uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych z całego regionu Opolszczyzny. Prace powinny być zgłaszane poprzez szkoły, a termin ich przysyłania trwa od grudnia 2023 r. do  8 marca 2024 r.

Szkolnym koordynatorem jest Pani Aleksandra Nowak. Prace do koordynatora należy złożyć do końca lutego.

XXXI edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”

Zapraszamy do udziału w XXXI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”.

Finał konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w siedzibie CMJW w Łambinowicach. Aby zgłosić udział uczniów prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa (załącznik) na adres mailowy: konkursrecytatorski@cmjw.pl lub też pocztą tradycyjną na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2024 r.

Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2023 r. konkurs został wpisany na listę zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Decyzja ta dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, w zakładce „Szkoły i organy prowadzące/Rekrutacja”.

Muzeum zapewnia transport autokarem dla uczestników i ich opiekunów z Opola do Łambinowic i z powrotem. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości skorzystania z transportu decyduje kolejność zgłoszeń.

VII edycja Konkursu Armia Krajowa 1939-1945 – Konkurs Wojewódzki Koła

 Zapraszamy do udziału w VII edycji Konkursu Armia Krajowa 1939-1945 – Konkurs Wojewódzki Koła.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Opolskiego Okręgu i Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Współorganizatorem jest: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu. Konkurs objęty jest patronatem Kuratorium.

Szczegóły w regulaminie.

Konkursy z okazji Dnia Patrona Szkoły

Zachęcamy naszych uczniów do udziału w szkolnych konkursach związanych z Patronem Szkoły – Armią Krajową:

1.Konkurs plastyczno-literacki dla uczniów klas I-VIII na komiks związany z losami wybranego żołnierza Armii Krajowej (format pracy – A3, technika dowolna).

Komiks powinien posiadać tytuł. W pracy należy przedstawić min. 6 wydarzeń (scenek) z życia żołnierza.

2.Konkurs literacki na opowiadanie twórcze dla uczniów klas IV-VIII – polecenie dla uczniów: Napisz opowiadanie o przygodzie, którą przeżyłeś wraz z bohaterem Armii Krajowej. W swojej pracy wykorzystaj jak najwięcej faktów związanych z losami tej postaci. Napisz, czego nauczyła Cię ta historia.

Opowiadanie powinno być napisane na komputerze, objętość pracy ok. 1 strona A4, czcionka Times New Roman 12 pkt. Praca powinna posiadać tytuł.

Termin oddawania prac mija 12.02.2024 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 14.02.2024 r. podczas akademii z okazji Dania Patrona. Na zwycięzców czekają nagrody.

Proszę o dostarczanie prac do Magdaleny Brandt, s. 161.

Skip to content