„Te kudłate i łaciate” (9.06)

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie  Plastycznym „Te kudłate i łaciate” , którego organizatorem jest  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu.

Celem konkursu jest poznawanie zwierząt związanych z europejskim ekosystemem oraz uświadamianie konieczności współdziałania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i opieki nad zwierzętami.

Należy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną. Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe, gatunki ginące.

Prace należy dostarczyć lub przesłać do Organizatora do 9 czerwca 2022 r.

XII WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I PIEŚNI ŚW. JANA PAWŁA II

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE POEZJI I PIEŚNI ŚW. JANA PAWŁA II, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Celem konkursu jest promowanie i propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i artystycznych, poświęconej Ojcu Świętemu św. Janowi Pawłowi II oraz inspirowanie młodych talentów do poszukiwań twórczych w dziedzinie poezji i muzyki.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

„Armia Krajowa 1939-1945” (20.05)

Zarząd Opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Opolszczyzny do udziału w konkursie.

Przedmiotem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej w możliwie najbezpieczniejszej formie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną organizator zaleca przesyłanie prac konkursowych (dokument tekstowy w formacie PDF, prezentacja multimedialna w formacie PPT lub skan/fotografia pracy plastycznej) oraz dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: okreg.opole@wp.pl. Istnieje również możliwość doręczenia ich drogą pocztową do siedziby Klubu Historycznego do dnia 20 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 czerwca 2022 r.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/vi-edycja-konkursu-armia-krajowa-1939-1945/

„Głos mają ryby” (15.08)

W imieniu Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej zapraszamy  do udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym w ramach projektu pt. „Głos mają ryby”. 

Celem konkursu jest edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności w środowiskach wodnych w województwie opolskim oraz propagowanie idei jej ochrony i walorów przyrodniczych województwa opolskiego.

Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie dostarczyć nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć  ilustrujących zagadnienia dotyczące bioróżnorodności w środowiskach wodnych przypisanych do jednej z dwóch grup tematycznych:

a) przedstawienia zwierząt, roślin i innych organizmów żywych, typowych dla terenu Śląska Opolskiego, związanych ze środowiskiem wodnym, lub

b) obiekty przyrodnicze bogate pod względem bioróżnorodności, takie jak: stawy, jeziora, starorzecza, rzeki i strumienie.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres organizatora.

„Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.” (28.04)

Uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2022 r. odbędzie się konkurs wiedzy historycznej w formie quizu on-line „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.”, którego szczegółowe zasady określa regulaminW przypadku zainteresowania uczestnictwem w konkursie prosimy również o zapoznanie się z instrukcją logowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w powyższym przedsięwzięciu.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/konkurs-wokol-konstytucji-3-maja-1791-r/

„Bliżej siebie” (29.04)

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym oraz literackim „Bliżej siebie” poświęconym tematyce niepełnosprawności. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Miesiąca Świadomości na temat Autyzmu w PSP nr 15. 

W konkursie plastycznym mogą wziąć udział dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.

Prace plastyczne należy wykonać indywidualnie, dowolną techniką, forma płaska, wymiary nie mogą przekroczyć formatu A3.

Konkurs literacki skierowany jest do uczniów klas 4-8.

Forma literacka to wiersz, opowiadanie lub bajka.

Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2022 roku na adres Organizatora.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Skip to content