“Zrób zdjęcie przyjaźni” (26.05)

Dzień Dziecka to wyjątkowe święto, w które każdy powinien być szczęśliwy. A co może nam dać więcej radości niż wspaniała zabawa z przyjaciółmi? Każda chwila spędzona z przyjacielem czy przyjaciółką jest warta zapamiętania i uwiecznienia. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak z okazji Dnia Dziecka ogłasza konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z całej Polski.

Weźcie swoje aparaty fotograficzne lub smartfony i zróbcie zdjęcie przyjaźni. To mogą być wesołe zabawy na podwórku czy wspólne chwile z kolegami i koleżankami z klasy. Albo niezwykłe spotkanie z czworonożnym przyjacielem. Sfotografujcie je i wyślijcie nam!

Dzieci i młodzież zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 26 maja 2023 r. roku włącznie zgłosić swój udział, przesyłając – z pomocą rodzica/opiekuna prawnego – wypełniony formularz zgłoszenia oraz zdjęcie wraz z imieniem i nazwiskiem autora, i informacją o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.pl. Jeśli jesteś pełnoletni, możesz dokonać zgłoszenia samodzielnie.

Fotografia może być wykonana aparatem, tabletem lub smartfonem, można wysłać tylko 1 sztukę, a przesłany plik może mieć nie więcej niż 10 MB. Dopuszczone formaty pliku to JPG oraz PNG. Plik musi być oryginalny, organizatorzy dopuszczają niewielkie przeróbki cyfrowe polegające na korekcie kolorystyki, kontrastu czy ostrości, a także drobnym retuszu.

Uwaga! Jeśli fotografujesz twarz kogoś innego, musisz mieć na to jego zgodę – a jeżeli osoba ta jest niepełnoletnia, zgodę jego rodzica/opiekuna prawnego.

Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Kategoria I obejmuje dzieci z klas 0-IV szkół podstawowych, kategoria II to klasy V-VIII szkół podstawowych, a kategoria III przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– w tytule maila: imię i nazwisko, numer kategorii wiekowej oraz dopisek Konkurs foto z okazji Dnia Dziecka 2023;

– wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego lub przez Ciebie, jeśli jesteś pełnoletni, Formularz Konkursowy wraz z oświadczeniem (pozwalającym na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika Praw Dziecka do promocji konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD, a także zezwalającym na zgłoszenie pracy do konkursu, na użycie danych autora pracy – imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza oraz pracy w opisany powyżej sposób), który stanowi załącznik numer 1 do Ogłoszenia Konkursu;

– załącznik w postaci zdjęcia (uwaga, plik JPG lub PNG w nazwie powinien być oznaczony tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autorki/a).

Regulamin konkursu fotograficznego Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Dziecka 2023

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do Konkursu fotograficznego z okazji Dnia Dziecka 2023 (PDF)

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia do Konkursu fotograficznego z okazji Dnia Dziecka 2023 (DOC)

VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny ŚPIEWANKA (21.05)

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Dom Kultury w Inwałdzie serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych i średnich do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym ŚPIEWANKA, organizowanym przez w/w instytucje.   Konkurs ma charakter otwarty – uczestnicy z całej Polski są  bardzo mile widziani.

Celami Konkursu są: wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży, wymiana muzycznych doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz stworzenie możliwości rozwoju kulturalnego.

Konkurs odbędzie się 30 maja 2023 r. w DK w Inwałdzie (uwaga: w przypadku dużej ilości zgłoszeń, Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 30 maja /I i II grupa wiekowa/ i 31 maja /III i IV grupa wiekowa/; uczestnicy zostaną poinformowani o ostatecznym terminie Konkursu najpóźniej do 24 maja br.).

Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w czterech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie klas I-III SP, II grupa – uczniowie klas IV-VI SP, III grupa – uczniowie klas VII-VIII SP, IV grupa – uczniowie szkół średnich.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wokalistów w każdej grupie wiekowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie Organizatora.

„Pomaganie Krzepi”

W imieniu Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zachęcamy do udziału w konkursach.

  • Konkurs plastyczny pn. „Tradycje cukrownicze w regionie” do szkół podstawowych (klasy 1 – 4),
  • Konkurs wiedzy pn. „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości” do szkół podstawowych (klasy 5 – 8),

Do wygrania: nagrody pieniężne dla szkół (z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów – Zwycięzców poszczególnych konkursów (m.in.: sprzęt elektroniczny oraz produkty Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A).

Więcej informacji w regulaminach dostępnych na stronie Organizatora.

Konkursy z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika (26.05)

W imieniu Archiwum Państwowe w Opolu zapraszamy do udziału w konkursach zorganizowanych z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, znamienitego uczonego, którego odkrycia w dziedzinie astronomii doprowadziły do jednej z najważniejszych rewolucji naukowych i zmieniły nasze postrzeganie wszechświata.

Konkurs plastyczny „Kopernik XXI w. – projekt afisza teatralnego” skierowany jest do uczniów klas I-IV, natomiast konkurs literacki „Życzenia urodzinowe dla Mikołaja Kopernika” przygotowany został z myślą o uczniach klas V-VIII.

Prace konkursowe należy składać do 26 maja, ogłoszenie wyników nastąpi do 12 czerwca 2023 r. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Organizatora.

Na niebiesko dla autyzmu

W związku z trwającym Miesiącem Świadomości Autyzmu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Na niebiesko dla autyzmu” .

Prace plastyczne należy wykonać indywidualnie, dowolną techniką, forma płaska, wymiary nie mogą przekroczyć formatu A3.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  

  • grupa 1: uczniowie klas I- III,
  • grupa 2: uczniowie klas IV-VI,
  • grupa 3: uczniowie klas VII-VIII

Prace należy nadsyłać do 26 kwietnia 2023 roku na adres Organizatora.

Szczegóły w regulaminie.

O! Polska naturalnie (21.04)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie rysunkowym pt. „O! Polska naturalnie” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pani Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska oraz Pani Katarzyna Czochara, Poseł na Sejm RP. Konkurs odbywa się w terminie 29 marca 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości ekologicznej, kształtowanie ich poczucia harmonii ze środowiskiem i przyrodą, uwrażliwienie na piękno przyrody, wyzwalanie pozytywnego nastawienia do świata, budowanie umiejętności współzawodnictwa oraz danie możliwości zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:

– Kategoria A – 7-9 lat,

– Kategoria B – 10-13 lat,

– Kategoria C – 14-15 lat.

Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2023 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu zamieszczone są na stronie Organizatora konkursu.

Coś z niczego, czyli drugie życie Odpadów (28.04)

W imieniu Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miasta Opola zapraszamy do udziału w konkursie Coś z niczego, czyli drugie życie Odpadów.

Przedmiotem pracy konkursowej jest własnoręczne wykonanie bezpiecznej zabawki z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych.

Każda placówka przekazuje prace w terminie do 28 kwietnia 2023 r. na adres Organizatora.

Akcja Odry Opole (29.03)

Zachęcamy do planowanej akcji Odry Opole, której odbiorcami są opolskie przedszkola, szkoły, dziecięce kluby sportowe i dzielnic.

Każda grupa (składająca się z min. 10 osób poniżej 13. roku życia oraz osób dorosłych np. 7 dzieci + 3 rodziców/opiekunów), która przygotuje w barwach Odry transparent z nazwą miejscowości lub dzielnicy i prześle jego zdjęcie w wiadomości prywatnej na klubowy fb lub mail Organizatora do dnia 29.03.23 godz. 15.00 otrzyma nieodpłatne wejściówki na najbliższy mecz z Górnikiem Łęczna, który odbędzie się 1.04.2023r. o godz. 15.00.

Niech każdy mecz na stadionie przy ul. Oleskiej będzie sportowym świętem!

Skip to content