X OGÓLNOPOLSKIE  DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE „Po polsku o historii ”

Zachęcamy do wzięcia udziału w X OGÓLNOPOLSKIM  DYKTANDZIE NIEPODLEGŁOŚCIOWYM „Po polsku o historii” .

Etap szkolny dyktanda odbędzie się w czwartek, 29 września 2022 roku, o godzinie 13.00.

Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie udziału nauczycielowi języka polskiego, pobranie u swoich polonistów wymaganych oświadczeń, wypełnienie ich i  dostarczenie przynajmniej na dzień przed dyktandem. W dniu dyktanda obowiązuje uczestników strój apelowy, organizatorzy etapu szkolnego proszą o przypięcie kokardy narodowej.

Numery klas zostaną podane  przed dyktandem, uczniowie przychodzą na 10 minut przed rozpoczęciem konkursu.

Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, współorganizatorem konkursu jest Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty.

Celem konkursu jest popularyzacja pieśni patriotycznych pochodzących z różnych okresów historycznych oraz kształtowanie rozumienia pojęcia patriotyzmu przez współczesną młodzież. 

Konkurs odbywa się w trzech etapach:
– etap szkolny– do 10 października 2022 roku
– etap powiatowy – do 25 października 2022 roku
– etap wojewódzki – 8 listopada 2022 roku w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, o godz. 10.30.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-V szkoły ponadpodstawowej w dwóch kategoriach muzycznych: soliści i zespoły (od 3 do 15 osób).

„Te kudłate i łaciate” (9.06)

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie  Plastycznym „Te kudłate i łaciate” , którego organizatorem jest  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu.

Celem konkursu jest poznawanie zwierząt związanych z europejskim ekosystemem oraz uświadamianie konieczności współdziałania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i opieki nad zwierzętami.

Należy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną. Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe, gatunki ginące.

Prace należy dostarczyć lub przesłać do Organizatora do 9 czerwca 2022 r.

XII WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I PIEŚNI ŚW. JANA PAWŁA II

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE POEZJI I PIEŚNI ŚW. JANA PAWŁA II, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Celem konkursu jest promowanie i propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i artystycznych, poświęconej Ojcu Świętemu św. Janowi Pawłowi II oraz inspirowanie młodych talentów do poszukiwań twórczych w dziedzinie poezji i muzyki.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

„Armia Krajowa 1939-1945” (20.05)

Zarząd Opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Opolszczyzny do udziału w konkursie.

Przedmiotem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej w możliwie najbezpieczniejszej formie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną organizator zaleca przesyłanie prac konkursowych (dokument tekstowy w formacie PDF, prezentacja multimedialna w formacie PPT lub skan/fotografia pracy plastycznej) oraz dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: okreg.opole@wp.pl. Istnieje również możliwość doręczenia ich drogą pocztową do siedziby Klubu Historycznego do dnia 20 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 czerwca 2022 r.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/vi-edycja-konkursu-armia-krajowa-1939-1945/

„Głos mają ryby” (15.08)

W imieniu Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej zapraszamy  do udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym w ramach projektu pt. „Głos mają ryby”. 

Celem konkursu jest edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności w środowiskach wodnych w województwie opolskim oraz propagowanie idei jej ochrony i walorów przyrodniczych województwa opolskiego.

Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie dostarczyć nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć  ilustrujących zagadnienia dotyczące bioróżnorodności w środowiskach wodnych przypisanych do jednej z dwóch grup tematycznych:

a) przedstawienia zwierząt, roślin i innych organizmów żywych, typowych dla terenu Śląska Opolskiego, związanych ze środowiskiem wodnym, lub

b) obiekty przyrodnicze bogate pod względem bioróżnorodności, takie jak: stawy, jeziora, starorzecza, rzeki i strumienie.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres organizatora.

„Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.” (28.04)

Uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2022 r. odbędzie się konkurs wiedzy historycznej w formie quizu on-line „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.”, którego szczegółowe zasady określa regulaminW przypadku zainteresowania uczestnictwem w konkursie prosimy również o zapoznanie się z instrukcją logowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w powyższym przedsięwzięciu.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/konkurs-wokol-konstytucji-3-maja-1791-r/

Skip to content