„Te kudłate i łaciate” (9.06)

Zapraszamy do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie  Plastycznym „Te kudłate i łaciate” , którego organizatorem jest  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu.

Celem konkursu jest poznawanie zwierząt związanych z europejskim ekosystemem oraz uświadamianie konieczności współdziałania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i opieki nad zwierzętami.

Należy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną. Tematem pracy ma być zwierzę dzikie, domowe, gatunki ginące.

Prace należy dostarczyć lub przesłać do Organizatora do 9 czerwca 2022 r.

XII WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I PIEŚNI ŚW. JANA PAWŁA II

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE POEZJI I PIEŚNI ŚW. JANA PAWŁA II, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Celem konkursu jest promowanie i propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i artystycznych, poświęconej Ojcu Świętemu św. Janowi Pawłowi II oraz inspirowanie młodych talentów do poszukiwań twórczych w dziedzinie poezji i muzyki.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

„Dobry Obywatel” (30.05)

Zachęcamy do udziału w konkursie „Dobry Obywatel”. Przedsięwzięcie organizuje Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej działające w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych we współpracy z Centrum GovTech.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy przedstawiającej tytułowego „Dobrego Obywatela”. Technika wykonania jest dowolna.

Termin nadsyłania prac mija 30 maja. 

Więcej informacji o konkursie 

„Głos mają ryby” (15.08)

W imieniu Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej zapraszamy  do udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym w ramach projektu pt. „Głos mają ryby”. 

Celem konkursu jest edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności w środowiskach wodnych w województwie opolskim oraz propagowanie idei jej ochrony i walorów przyrodniczych województwa opolskiego.

Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie dostarczyć nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć  ilustrujących zagadnienia dotyczące bioróżnorodności w środowiskach wodnych przypisanych do jednej z dwóch grup tematycznych:

a) przedstawienia zwierząt, roślin i innych organizmów żywych, typowych dla terenu Śląska Opolskiego, związanych ze środowiskiem wodnym, lub

b) obiekty przyrodnicze bogate pod względem bioróżnorodności, takie jak: stawy, jeziora, starorzecza, rzeki i strumienie.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres organizatora.

„Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” (27.04)

Z radością informujemy, że w naszej szkole przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs dedykowany wszystkim uczniom klas I-III „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”.

Udział w konkursie jest odpłatny, a wysokość wpisowego to 12 zł od uczestnika.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: klasa I, klasa II, klasa III.

Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań. Do każdego pytania podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej i społecznej na poziomie klas I-III szkoły podstawowej.

W załączniku przedstawiamy Państwu przykładowe konkursowe pytania testowe.

Konkurs „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” odbędzie się 11 maja 2022 r.

Czas pisania testu to 60 minut.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Zgłoszenia należy kierować do wychowawcy klasy do dnia 27.04.2022 r.(środa).

„Poznajemy zwierzęta” (29.04)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Poznajemy zwierzęta”, którego organizatorem jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz pobudzanie uczniów do twórczego, niekonwencjonalnego myślenia i otwartości na świat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu przedstawiającego dowolnie wybrany gatunek zwierzęcia żyjący w Polsce. Plakat powinien przedstawiać całą sylwetkę zwierzęcia oraz
zawierać informacje o danym gatunku (nie więcej niż 10 zdań).

Zgłoszenia oraz prace należy przekazać wychowawcy klasy do 29 kwietnia.

Regulamin

Skip to content