„Armia Krajowa 1939-1945” (20.05)

W imieniu Zarządu Opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zapraszamy do udziału w konkursie „Armia Krajowa 1939-1945”.

Przedmiotem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Szczegóły znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu.

„Gwiazdkopisanie” (6.12)

Już po raz 4. Polskie Radio Dzieciom ogłasza świąteczny konkurs literacko-plastyczny dla rodzin pod hasłem „Gwiazdkopisanie”. Na autorów najciekawszych świątecznych historii czekają cenne nagrody. Minister Edukacji i Nauki objął konkurs patronatem honorowym.

Zadanie konkursowe polega na opisaniu (praca literacka) lub narysowaniu (komiks) wspomnień ze Świąt Bożego Narodzenia. Tekst literacki może być przygotowany w dowolnej formie: poetyckiej, prozatorskiej lub komiksowej. Może to być opowiadanie, list, kartka z pamiętnika lub wiersz. Praca powinna liczyć nie więcej niż 5 400 znaków. Należy ją przesłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora.

W przypadku komiksu technika pracy również jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa). Gotowa praca powinna liczyć nie więcej niż 4 strony. 

Prace konkursowe można przesyłać do 6 grudnia. Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 grudnia w audycji „Kulturoteka” na antenie Polskiego Radia Dzieciom (godz. 17.00-19.00). Wyniki będzie można znaleźć także na stronie rozgłośni Polskie Radio Dzieciom

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zapraszamy-do-udzialu-w-gwiazdkopisaniu

„Mój przyjaciel Miś” (3.12)

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia, z tej okazji zachęcamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym – „Mój przyjaciel Miś”.

Celem konkursu jest kształtowanie zainteresowań artystycznych oraz rozwijanie umiejętności manualnych dzieci.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia – bohatera literatury dziecięcej. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolage, itp.). Format prac jest dowolny. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.

Efekty pracy uczniów zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Prace konkursowe należy złożyć do 3 grudnia u koordynatora konkursu Pani Justyny Hubisz.

„Jestem życzliwy wobec innych” (17.11)

Z okazji nadchodzącego Dnia Życzliwości nasza szkoła organizuje konkurs plastyczny pt. „Jestem życzliwy wobec innych”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, która powinna ilustrować konkretną sytuację związaną z wyrażaniem życzliwości bądź uczestnik może zaproponować własną interpretację tego, jak rozumie słowo życzliwość. 

Prace powinny być wykonane w formacie A4, techniką dowolną.

Pracę konkursową należy złożyć u koordynatora konkursu Pani Anny Chałubek (sala 258) do 17.11.2021 r.

„Niebo w kolorze – spotkanie z zorzą polarną” (5.01)

Zapraszam do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Niebo w kolorze – spotkanie z zorzą polarną” . Konkurs jest jednym z działań prowadzonych w ramach Festiwalu Zorzy Polarnej. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie TRAKT z siedzibą w Płocku.

Partnerami są: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży w Płocku, Dom Darmstadt  w Płocku.

W załączeniu przesyłamy regulamin wraz z załącznikami.

„Święty Mikołaj w oczach dzieci” (15.11)

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj w oczach dzieci” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 19 w Lublinie oraz Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Celem konkursu jest pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„Święty Mikołaj w oczach dzieci”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol.

Proponowany format prac dla uczestników: A4 dla klas 1-3 oraz A3 dla klas 4-8.

Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do
15 listopada 2021 r. wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora.

Dekoracje zimowe Zero Waste (3.12)

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „DEKORACJE ZIMOWE ZERO WASTE” organizowanym przez PSP nr 29 w Opolu.

Konkurs ma na celu popularyzowanie i kształtowanie w młodych ludziach umiejętności ponownego wykorzystania materiałów z recyklingu.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dekoracji, które mogą być formami płaskimi o wymiarach max 30 x 30 cm lub być formami przestrzennymi, max
wymiary to 30 cm x 30 cm x 30 cm, wykonane w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem materiałów wtórnych i recyklingowych.

Prace plastyczne muszą być trwale podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz posiadać informację, do jakiej klasy uczęszcza uczeń.

Prace należy złożyć u koordynatora konkursu Pani Magdaleny Spyra, do dnia
3 grudnia 2021 roku.