Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

2 i 3 grudnia nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim kształtowanie u dzieci postawy empatii.

W czasie zajęć uczniowie mogli dowiedzieć się, z jakimi ograniczeniami na swojej drodze spotykają się osoby z niepełnosprawnością .

Dla dzieci z klas młodszych odbył się konkurs plastyczny „Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami” .

Zajęcia zostały przeprowadzone przez pedagogów specjalnych pracujących w naszej szkole we współpracy z księdzem Stanisławem.

„Podziel się zabawką”

Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu naszej szkoły przyłączają się do świątecznej pomocy „Podziel się zabawką” organizowanej przez ks. Prałata Zygmunta Lubienieckiego pod patronatem Biskupa Ordynariusza, Wojewody Opolskiego oraz Marszałka Województwa Opolskiego. Dzieci, dla których zbierane są podarunki pochodzą z rodzin potrzebujących naszego wsparcia.

Zapraszamy do przynoszenia zabawek nowych lub używanych lecz w dobrym stanie. Mile widziane: układanki, gry edukacyjne, książki, artykuły szkolne itp.

Ofiarowane przedmioty prosimy przynosić do sali 258 do 8 grudnia.

Koordynatorem akcji są Pani Anna Chałubek i Pani Natalia Mroszczyk.

Za każde zaangażowanie już dziś serdecznie dziękujemy!

#KartkaDlaBohatera

Wzorem ubiegłego roku i przeprowadzonej akcji #kartkadlabohatera tym razem chcielibyśmy docenić służby mundurowe, pracujące na naszej wschodniej granicy.

W związku z tym serdecznie zachęcamy do wykonania pracy plastycznej, ukazującej żołnierzy/strażników granicznych/policjantów – wszystkich tych, którzy od kilku tygodni przebywają na granicy z Białorusią. 

Skan lub zdjęcie pracy należy przesłać na adres Organizatora. Kartki zostaną przesłane przedstawicielom służb mundurowych, przebywających na wschodniej granicy naszego kraju. 

Zachęcamy do podpisywania prac imieniem i nazwą placówki, z której pochodzi autor.

Nasi młodzi naukowcy

Gęstość materii jest jednym z makroskopowych parametrów charakteryzujących otaczające nas obiekty. Z definicji gęstość to stosunek masy obiektu materialnego do objętości przez niego zajmowanej.

Skomplikowane prawda? Ale nie dla naszych siódmoklasistów.

Podczas zajęć z fizyki uczniowie tym razem wyznaczali gęstości i objętości ciał stałych metodą wyporu cieczy.

Festiwal Wolontariatu „Impuls”.

Osoby zainteresowane wolontariatem i działalnością charytatywną zachęcamy do wzięcia udziału w Festiwalu Wolontariatu „Impuls”.

Festiwal zaczyna się od 25 listopada i trwa 1o dni. W ramach festiwalu będą odbywały się warsztaty, debaty oraz spotkania.

Wśród zaproszonych gości są m.in. Janek Mela, ks. Józefa Krawca z Barki, misjonarka Helenę Pyz i Agnieszkę Samolej z PAH oraz Janina Ochojska.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zapoznać się z harmonogramem spotkań oraz dokonać zapisu na stronie Organizatora. Każdy zainteresowany tematyką festiwalu może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań i warsztatów.

Podczas Festiwalu Wolontariatu „Impuls” będzie możliwość zgłoszenia się jako wolontariusz do wybranych organizacji.

A dla wszystkich Opolskich Wolontariuszy od najbliższej soboty na Opolskim Rynku będzie czekała mała niespodzianka w podziękowaniu za Waszą cenną pracę. Zapraszamy do wybrania się w wolnej chwili na rynek tuż po zmroku.

Wszystkie spotkania w ramach festiwalu będą się odbywać na terenie Opola lub online. Spotkania będą dostosowane do obowiązujących obostrzeń.

Dzień Życzliwości – laureaci konkursów

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Z okazji Światowego Dnia Życzliwości w naszej szkole odbyło się kilka konkursów. Konkurs na wiersz/rymowankę w klasach starszych, konkurs plastyczny w klasach młodszych. W każdej klasie został wybrany też najżyczliwszy uczeń.

W konkursie na wiersz/rymowankę zwyciężyła Hanna Kwietoń z klasy 7b i Szymon Buchmann z klasy 5b.

W konkursie plastycznym laureatkami zostały uczennice klasy 3d Hanna Cichosz i Zuzanna Jurczyk. Przyznano też kilka wyróżnień.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Przypadający na 21 listopada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień w naszej szkole był dobrą okazją do rozmów na temat tego, jak być życzliwym, jak okazywać życzliwość w różnych sytuacjach. W szkole działała m.in poczta życzliwości. Wiele życzeń i miłych słów trafiło w ręce adresatów wywołując uśmiech na ich twarzy.

Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Dzień Praw Dziecka, nasza szkoła również aktywnie włączyła się w obchody tego ważnego dla dzieci dnia.

Uczniowie klas 5-8 przygotowali plakaty ukazujące ich rozumienie tematu praw dziecka. Najciekawsze prace znajdują się w szkolnej galerii.

W ramach Akcji ode mnie, dla ciebie” uczniowie klasy 7c przekazali wszystkim klasom 1-8 mini plakaty z prawami dziecka oraz wierszem Janusza Korczaka „Prawa Dziecka”.

w klasach 1-3 odbyły się warsztaty dotyczące praw dziecka. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili uczniowie klasy 7c przy wsparciu pedagog szkolnej pani Alicji. Podczas spotkania uczniowie młodszych klas wykonywali zadania mające przybliżyć im tematykę praw dziecka. Dowiedzieli się jakie mamy prawa oraz jak je rozumieć. Ponadto dzieci wysłuchały wiersza Janusza Korczaka pt. „Prawa dziecka”. Na zakończenie uczniowie wspólnie utworzyli plakat „Znam swoje prawa i szanuję prawa innych”.