Obwód szkoły

Obwód szkoły

Wykaz ulic należących do obwodu szkoły

Podstawa prawna: uchwała nr XIV/210/19 Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r.

 • Aleja „Solidarności”

 • u. Batalionu „Parasol”

 • ul. Batalionu „Zośka”

 • ul. Bielska

 • ul. Chełmska

 • ul. Cieszyńska

 • ul. Chocimska

 • ul. Kaliska

 • ul. Kielecka

 • ul. Krzemieniecka

 • ul. Skautów Opolskich

 • ul. Szarych Szeregów

 • ul. Zawiszaków

 

Skip to content