Wsparcie dla szkół

Laboratoria Przyszłości 
– największe w historii wsparcie dla 
wszystkich szkół podstawowych w Polsce!
Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne 
wyposażenie pojawi się we wszystkich polskich szkołach już niedługo! Rusza 
największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii –
„Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i 
jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Ogłoszona dziś inicjatywa zakłada, że jeszcze w tym roku samorządy prowadzące około 
12 000 szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup 
nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji 
przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie 
problemów. Na wsparcie szkół Rząd przeznaczy łącznie ponad 1 miliard złotych – w 
pierwszej kolejności dla szkół prowadzonych przez samorządy, a następnie także szkół 
niepublicznych.
Wsparcie dla ponad 3 mln uczniów!
Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy 
prowadzące mogą otrzymać do:
a. 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 
292 457 uczniów)
b. 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się 
w nich 495 017 uczniów)
c. 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się 
w nich 142 467 uczniów)
d. 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się 
w nich 2 131 451 uczniów).
Oznacza to, że wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 zł na 
ucznia. Mniejsze szkoły dostaną dodatkowe wsparcie finansowe odzwierciedlające ich 
potrzeby, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Łącznie, z inicjatywy skorzysta ponad 
3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 000 szkół.
Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły 
podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery 
czy sprzęt do nagrań. Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie 
od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły
wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, 
po pomoce dydaktyczne. Przedstawiony dziś do ogólnopolskich konsultacji katalog 
liczy 136 pozycji, może być jednak uzupełniany, jeśli zostanie zgłoszone wystarczające 
zapotrzebowanie. Konsultacje potrwają do 30 września.
W jaki sposób otrzymać wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, szkoły będą zgłaszać się do swoich organów prowadzących, 
które następnie wystąpią do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. We wnioskach 
szkoły i samorządy będą podawać jedynie podstawowe dane, a cały proces będzie 
odbywał się elektronicznie. Wnioski rozpatrywane będą (a wsparcie przyznawane) na 
bieżąco, tak aby środki finansowe trafiły do szkół tak szybko jak to możliwe. Wsparcie 
przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu 
własnego. Jednocześnie, co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot 
planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40% - w 2022 r. Zgodnie 
z planem, wnioski przyjmowane będą pomiędzy początkiem października 
a połową listopada, choć szybsze zgłoszenie szkoły oznacza więcej czasu na dokonanie 
zakupów. Na stronie internetowej inicjatywy każdy może już dziś zapisać się do 
otrzymania powiadomienia o najważniejszych terminach.
Oprócz uczniów, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych, na 
inicjatywie skorzysta także dynamicznie rozwijająca się polska branża EdTech.
Inicjatywa będzie obsługiwana przez specjalną stronę internetową dostępną pod 
adresem gov.pl/laboratoria. Za jej pośrednictwem możliwe będzie składanie wniosków i 
sprawozdań oraz zapoznawanie się z najważniejszymi informacjami, w tym z katalogiem 
wyposażenia. Konsultacje katalogu potrwają do 30 września. Każdy może wziąć w nich 
udział.
Odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące programu Laboratoria 
Przyszłości udzieli Infolinia dostępna pod numerem +48 222 500 144, która działa w 
godzinach 6:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku i 8:00 – 18:00 w soboty i w niedziele.

Laboratoria Przyszłości

Wsparcie dla szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu realizuje program Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

Skip to content