Instrukcja

INSTRUKACJA PIERWSZEGO LOGOWANIA DO E-DZIENNIKA

Co należy zrobić, aby mieć możliwość korzystania z e-dziennika?
Aby rodzic/opiekun prawny miał dostęp do e-dziennika powinien złożyć w sekretariacie szkoły stosowne oświadczenie (na druku szkolnym – Kwestionariusz ucznia) z podanym aktualnym adresem e-mail.
Po wprowadzeniu adresu e-mail przez administratora dziennika rodzic/opiekun prawny będzie miał możliwość dokonania pierwszego logowania.

Jak to zrobić:
– wejdź na stronę dowolnej przeglądarki i wpisz adres https://uonetplus.vulcan.net.pl/opole
– kliknij Zaloguj się
– wpisz adres e-mail podany w oświadczeniu
– wybierz opcję Przywracanie dostępu
– postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie
– wprowadź do systemu tajne hasło (hasło musi spełniać następujące kryteria: co najmniej 8 znaków, duże i małe litery, cyfry)

Bieżące przeglądanie e-dziennika z perspektywy rodzica/opiekuna prawnego
1. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową IE, Mozilla, Opera, Chrome, Safari
2. Na pasku adresu dowolnej wpisz adres e-dziennika
https://uonetplus.vulcan.net.pl/opole
3. Na formularzu wpisz swój login (e-mail) i hasło ustawione podczas pierwszego logowania
4. Kliknij w przycisk Logowanie

Bezpieczeństwo
1. Wpisów do e-dziennika mogą dokonywać tylko nauczyciele dysponujący specjalnymi uprawnieniami.
2. Każda zamiana w e-dzienniku jest rejestrowana.
3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą tylko przeglądać wpisy dokonane przez nauczycieli.
4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wysyłać komunikaty nauczycielom za pośrednictwem e-dziennika.
5. Witryna umożliwia przeglądanie rodzicowi/opiekunowi prawnemu informacji tylko o swoim dziecku.
6. Zalogowany użytkownik (rodzic/opiekun prawny) nie ma możliwości zobaczyć danych innych osób.
7. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość zmieniać hasło dostępu do swojego konta.

Skip to content