Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

ikonka rodzina

W związku z wejściem w nowy rok szkolny 2022/2023 nadal w stanie zagrożenia epidemiologicznego i koniecznością utrzymania zasad zwiększonego reżimu nasza szkoła podjęła się działań prozdrowotnych w ramach zainicjowanej przez Ministra Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi, Kampanii edukacyjno- informacyjnej pn. „Tydzień profilaktyki chorób
zakaźnych
” .

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz
organizacjami pozarządowymi zostały opracowane dla szkół pakiety materiałów edukacyjnych.

W naszej szkole Uczniowie brali udział w warsztatach promujących profilaktykę chorób zakaźnych, samodzielnie projektowali plakaty związane z tym zagadnieniem, uczestniczyli w zawodach sportowych promujących zdrowie i kondycję fizyczną , warsztatach kulinarnych promujących zdrowe odżywianie jako profilaktyka chorób zakaźnych oraz sprawdzili swoją wiedzę w szkolnym quizie zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych

Skip to content