Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, współorganizatorem konkursu jest Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty.

Celem konkursu jest popularyzacja pieśni patriotycznych pochodzących z różnych okresów historycznych oraz kształtowanie rozumienia pojęcia patriotyzmu przez współczesną młodzież. 

Konkurs odbywa się w trzech etapach:
– etap szkolny– do 10 października 2022 roku
– etap powiatowy – do 25 października 2022 roku
– etap wojewódzki – 8 listopada 2022 roku w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, o godz. 10.30.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-V szkoły ponadpodstawowej w dwóch kategoriach muzycznych: soliści i zespoły (od 3 do 15 osób).

Skip to content