Terminy zebrań i konsultacji

Terminy zebrań i konsultacji

Rok szkolny 2022/2023

Zebrania z rodzicami  

Zebrania organizacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami w roku szkolnego 2022/2023 odbędą się:

– 20 września godz. 17.00

– 15 listopada godz. 17.30

– 20 grudnia godz. 17.00

– 31 stycznia godz. 17.30

– 7 marca godz. 17.30 (zebranie dla Rodziców klas 8)

– 4 kwietnia godz. 17.00

– 16 maja godz. 17.00

Formy zebrań (stacjonarnie czy online) zostaną ustalone w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Konsultacje z nauczycielami

Informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi udzielane są poprzez e – dziennik oraz poprzez służbową pocztę elektroniczną.

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w ramach godzin dostępności nauczycieli.

 
Skip to content