Terminy zebrań i konsultacji

Terminy zebrań i konsultacji

Rok szkolny 2021/2022

Zebrania z rodzicami  

Zebrania z rodzicami/prawnymi opiekunami w roku szkolnego 2021/2022 odbędą się:

– 14 września godz. 17.30
– 16 listopada godz. 17.00
– 14 grudnia godz. 17.00
– 25 stycznia godz. 17.30
– 22 marca godz. 17.00
– 10 maja godz. 17.00

Formy zebrań (stacjonarnie czy online) zostaną ustalone w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Konsultacje z nauczycielami

W stanie zagrożenia epidemicznego informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi udzielane będą poprzez e – dziennik oraz poprzez służbową pocztę elektroniczną.

Konsultacje z nauczycielami mogą odbywać się po uprzednim umówieniu się.

 
Skip to content