Terminy zebrań i konsultacji

Terminy zebrań i konsultacji

Rok szkolny 2023/2024

Zebrania z rodzicami  

Zebrania organizacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami w roku szkolnego 2023/2024 odbędą się:

– 29 sierpnia godz. 17.00 (zebranie dla Rodziców klas 1)

– 12 września godz. 17.00 

– 24 października godz. 17.00

– 12 grudnia godz. 17.00

– 30 stycznia godz. 17.00

– 16 kwietnia godz. 17.30

– 21 maja godz. 17.00

Konsultacje z nauczycielami

Informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi udzielane są poprzez e – dziennik oraz poprzez służbową pocztę elektroniczną.

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w ramach godzin dostępności nauczycieli.

Skip to content