Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Samorządu Uczniowskiego, w naszej placówce ustalono następujące dni jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

02.11.2021 r. – wtorek po Dniu Wszystkich Świętych

12.11.2021 r. – piątek po dniu Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

07.01.2022 r. – piątek po święcie Trzech Króli

02.05.2022 r. – poniedziałek pomiędzy Świętem Pracy  i Świętem Narodowym Trzeciego Maja

od 24 do 26.05.2022 r. – Egzamin ósmoklasisty

17.06.2022 r. – piątek po Bożym Ciele

Skip to content