Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Samorządu Uczniowskiego, w naszej placówce ustalono następujące dni jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

14.10.2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2022 r. – poniedziałek dzień przed Dniem Wszystkich Świętych

02.11.2022 r. – środa dzień po Dniu Wszystkich Świętych

02.05.2023 r. – wtorek pomiędzy Świętem Pracy  i Świętem Narodowym Trzeciego Maja

od 23 do 25.05.2023 r. – Egzamin ósmoklasisty

09.06.2022 r. – piątek po Bożym Ciele

Skip to content