Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Samorządu Uczniowskiego, w naszej placówce ustalono następujące dni jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

22.12.2023 r. – piątek przed Świętami Bożego Narodzenia

29 i 30.04.2024 r. – poniedziałek i wtorek przed Świętem Pracy i Świętem Narodowym Trzeciego Maja

02.05.2024 r. – czwartek pomiędzy Świętem Pracy i Świętem Narodowym Trzeciego Maja

od 14 do 16.05.2024 r. – Egzamin ósmoklasisty

31.05.2024 r. – piątek po Bożym Ciele

Skip to content