Dni wolne od zajęć dydaktycznych

kalendarz

Przypominamy, iż na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Samorządu Uczniowskiego, w naszej placówce ustalono następujące dni jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

31.10.2022 r. – poniedziałek dzień przed Dniem Wszystkich Świętych,

02.11.2022 r. – środa dzień po Dniu Wszystkich Świętych.

Świetlica w tych dniach pracuje bez zmian.

Skip to content