Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Dominik Nawara – klasa 5c
Z-ca przewodniczącego: Julia Chomiczewska – klasa 7a
Sekretarz: Pola Dziuk – klasa 8a
Skarbnik: Cezary Barczyk – klasa 7a

Przewodnicząca sekcji ekologicznej: Michalina Stelmaszyk – klasa 5a
Przewodnicząca sekcji artystycznej: Zuzanna Wołoszczuk – klasa 5a
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Pani Karina Pawliczek

Plan pracy Samorządu na rok szkolny 2019/2020

Aktualności