Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. 

Nowe terminy egzaminów ósmoklasistów to:
– język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
– matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
– język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Do 31 lipca 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci odbiorą również w tym dniu zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Pierwotnie Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała następujące informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty. 

W latach 2019–2021 ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczniowie mogą wybrać tylko ten język, którego uczą się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie w następujących dniach (informacja przed pojawieniem się nowego rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19):

język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Terminy naborów do szkół ponadpodstawowych znajdują się w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty (informacja przed pojawieniem się nowego rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)