Terminy zebrań i konsultacji

Terminy zebrań i konsultacji

Rok szkolny 2020/2021

Zebrania z rodzicami podsumowujące I półrocze 

Zebranie z rodzicami/prawnymi opiekunami dotyczące podsumowania I półrocza roku szkolnego 2020/2021 odbędą się 2 lutego za pośrednictwem aplikacji Teams. Szczegóły dotyczące spotkania przekażą wychowawcy klas.

Konsultacje z nauczycielami

W stanie zagrożenia epidemicznego informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi udzielane będą poprzez e – dziennik (od momentu jego wprowadzenia) oraz poprzez służbową pocztę elektroniczną.

Konsultacje z nauczycielami mogą odbywać się po uprzednim umówieniu się.