Terminy zebrań i konsultacji

Terminy zebrań i konsultacji

Rok szkolny 2020/2021

Terminy zebrań organizacyjnych

Zebranie z rodzicami/prawnymi opiekunami odbędzie się w auli szkolnej (oddziałami), w wyznaczonym terminie.

GODZ.

7.09

8.09

9.09

10.09

11.09

14.09

16.09

17.09

18.09

16.30

I a

II a

II c

III a

III c

VII b

VI a

VI c

VIII a

17.30

I b

II b

II d

III b

IV a

VII c

VI b

VII a

VIII b

18.30

I c

 

 

 

IV b

V a

 

 

 

 Konsultacje z nauczycielami

W stanie zagrożenia epidemicznego informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi udzielane będą poprzez e – dziennik (od momentu jego wprowadzenia) oraz poprzez służbową pocztę elektroniczną.

Konsultacje z nauczycielami mogą odbywać się po uprzednim umówieniu się.