Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Samorządu Uczniowskiego, w naszej placówce ustalono następujące dni jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 02.11.2020 – poniedziałek po Dniu Wszystkich Świętych

  • 12.11.2020 oraz 13.11.2020 – czwartek, piątek po dniu Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

  • 12.02.2021 – Dzień Patrona Szkoły

  • od 25 do 27.05.2021 – Egzamin ósmoklasisty

  • 04.06.2021 – piątek po Bożym Ciele