Dni wolne od zajęć dydaktycznych

kalendarz

Przypominamy, że 12 i 13 listopada (czwartek, piątek po dniu Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości) są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W dniach  12 i 13 listopada 2020 r., zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze świetlicy szkolnej mogą wyłącznie korzystać uczniowie klas 1-3 uprawnieni na podstawie obowiązujących przepisów.

Dni wolne ustalono na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu oraz Samorządu Uczniowskiego.