Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

https://pixabay.com/pl/vectors/umowy-dobrze-rozporz%c4%85dzenie-akapity-1481587/

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Skip to content