Wyniki I Międzyszkolnego Konkursu Literacko- Plastycznego „Niedźwiadek Wojtek”

W związku z realizacją w roku szkolnym 2021/2022 przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu projektu pt. „Kapral Wojtek i Wojenna Odyseja Polaków” zainicjowano szereg działań mających na celu zdobycie wiedzy przez uczniów o II wojnie światowej, w szczególności o armii gen. Andersa oraz o przyjaźni człowieka ze zwierzęciem, a także przybliżenie sylwetki słynnego niedźwiedzia.

Sposobem popularyzacji postaci misia Wojtka – towarzysza broni żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, uwrażliwiania na potrzeby zwierząt, promowania wśród młodych Polaków idei współpracy oraz rozwijania i kształtowania umiejętności plastycznych oraz językowych okazał się ogłoszony przez PSP29 w Opolu we współpracy z PLO nr 9 w Opolu I Międzyszkolny Konkurs Literacko- Plastyczny „Niedźwiadek Wojtek” .

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu  pracy plastycznej przedstawiającej postać niedźwiadka lub przesłaniu wiersza
poświęconego wybranemu epizodowi rozgrywającemu się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych, w którym bierze udział kapral Wojtek.

Konkurs był jednoetapowy i miał charakter otwarty dla uczniów szkół podstawowych Miasta Opola.

Jury dokonało oceny prac według następujących kryteriów: zgodność z faktami historycznymi, walory artystyczne, kreatywność wykonania oraz wyróżniło 4 prace plastyczne uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu, w składzie:
1. Julia Rutkowska
2. Alicja Bulanda
3. Lena Steciuk
4. Zofia Kloc

Nagrody zostały częściowo ufundowane przez Wydział Promocji Miasta Opola oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole.

Prace zostaną zaprezentowane podczas  wystawy  pokonkursowej  podczas Uczniowskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 31 maja br. w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 9 im. Generała Andersa w Opolu.

Skip to content