Warsztaty żywieniowe

18 i 19 kwietnia w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty żywieniowe organizowane pod kierunkiem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Warsztaty miały na celu:

• Kształtowanie świadomości uczestników warsztatu w zakresie zasad zdrowego odżywiania;

• Utrwalanie proekologicznych wzorców zachowań oraz zdrowotnych i społecznych korzyści, jakie wynikają ze zdrowego odżywiana, korzystania z ekologicznych oraz regionalnych produktów;

• Zachęcanie do przeciwdziałania marnotrawienia żywności, w tym upowszechnienie wiedzy o jej przygotowaniu i przechowywaniu;

• Uświadomienie uczestników w temacie zapobiegania powstania odpadów spożywczych i kuchennych oraz przeciwdziałania zaśmiecania środowiska;

• Powiązanie ww. celów z realizowanym w szkole Programem dla szkół.

W warsztatach uczestniczyły klasy 1-5.

Skip to content