Projekt z zakresu poradnictwa indywidualnego, dedykowanego obywatelom Ukrainy

W ramach projektu:

 

- istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego spotkania z psychologiem,

 

- realizowane są warsztaty z zakresu: świadczenia społeczne, legalizacja pobytu w Polsce, prawo pracy i rodzaje umów.

 

W ramach warsztatów zapewnione zostaną materiały dydaktyczne oraz obiad dla uczestników.

 

Zgłoszeń można dokonywać na adres integracja@um.opole.pl oraz pod numerem telefonu: 77 44 61 567.

 

W projekcie mogą brać udział również osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna (wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego).
Skip to content