Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety skierowanej do wszystkich mieszkańców, która pozwoli na określenie doświadczeń i potrzeb związanych z przemieszczaniem się w Aglomeracji Opolskiej.

Ankieta jest dostępna na dedykowanej stronie na FB – @mobilnAO (MOBILNAO – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska).

Poniżej przesyłamy:

– bezpośredni link do posta: https://www.facebook.com/Mobilnao-Stowarzyszenie-Aglomeracja-Opolska-712752122907439 ;

– bezpośredni link do ankiety: https://forms.gle/ssEX1BfQLswBkyKW6 ;

– link do strony stowarzyszenia z informacją o ankiecie: https://www.aglomeracja-opolska.pl/mobilna-ao/aktualnosci 

Jednocześnie informujemy, że w drugiej połowie września rozpocznie się realizacja pierwszego etapu konsultacji społecznych.

Skip to content