Informacja dotycząca MPPP w Opolu

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informację dotyczącą Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu w związku z przekształceniem z dniem 1 lutego 2022 oraz zmianą siedziby.

Uchwała nr XXXVIII/759/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby (zał. nr 1)

Uchwała nr XLII/823/21 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiej Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby (zał. nr 2)

Skip to content