Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych 2021/2022

Drodzy Ósmoklasiści!
Specjalnie dla Was na naszej stronie publikujemy materiały związane z rekrutacją w szkołach ponadpodstawowych. Szczegóły znajdziecie bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Udział klas w „Wirtualnych Dniach Otwartych” niektórych szkół lub spotkaniach online z przedstawicielami szkół, którzy zgłosili taką możliwość będą ustalać Wychowawcy lub Doradca zawodowy.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu
http://liceum.opole.pl/

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu
http://lo2.opole.pl/oferta-edukacyjna/

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddz.Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
http://www.lo3.opole.pl/index2.php?page=show&id=71

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu
http://5lo.opole.pl/index.php/kandydaci/profile

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
https://plo6-opole.pl/106-profile.html

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
http://www.lo8.opole.pl/index.php/rekrutacja

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu
https://www.plo9.opole.pl/rekrutacja.html

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu
https://gzowski.opole.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu
http://ekonomik.opole.pl/eko1/index.php/rekrutacja
http://ekonomik.opole.pl/eko1/index.php/kierunki-ksztalcenia

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu
https://elektryk.opole.pl/rekrutacja-2021

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu
http://www.zsm.opole.pl/rekrutacja/

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
https://www.zsbopole.pl

Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcącego im. Alberta Einsteina WSERO w Opolu
www.einstein.opole.pl

Skip to content