Czyste powietrze – oddech dla Opola

Niska emisja to zanieczyszczenie powietrza.
Producenci zanieczyszczeń powietrza w Polsce:
przemysł
inne źródła
rolnictwo
transport drogowy
źródła niskiej emisji w mieście
energetyka
Niska emisja jest dużym zagrożeniem dla zdrowia.
Szanuj zieleń!
Korzystaj z rowerów, chodź pieszo!
Skip to content