Nagroda Prezydenta

71 nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zostało uhonorowanych Nagrodami Prezydenta Miasta Opola przyznawanymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To podziękowanie i docenienie zaangażowania w rozwój i wychowanie podopiecznych oraz rozbudzanie w nich ciekawości świata, realizację autorskich programów czy osiąganie z uczniami sukcesów w konkursach i olimpiadach.

Z dumą informujemy, iż wśród nagrodzonych jest Dyrekcja naszej szkoły – Pani Zofia Godlewska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Skip to content