Kwietniki i Zielniki w ramach programu ” Kierunek NOWE FIO”

Dzięki nieocenionej pracy Rady Rodziców przy PSP nr 29 w Opolu w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Kierunek NOWE FIO” nasza szkoła otrzymała dotację na aranżację terenów zielonych.

W ramach programu zostały przygotowane kwietniki i zielniki, dzięki którym stworzono estetyczny i dekoracyjny element w przestrzeni zielonej szkoły. Ponadto kwietniki i zielniki służą jako narzędzia edukacyjne, czyli miejsce, w którym nasi uczniowie mogą uczyć się o różnych gatunkach roślin, ich właściwościach i ekosystemach, a także o znaczeniu ochrony przyrody.

Celem głównym programu „Kierunek NOWE FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

Skip to content