Kiermasz świąteczny

Kiermasz świąteczny, 13 grudnia, godz. 17.00