Dzień Edukacji Narodowej

Zgodnie z art. 74 KN (Dz. U. 2019 poz. 2215) przypominamy, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.