XXXI edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”

patriotyczne__1_-removebg-preview

Zapraszamy do udziału w XXXI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”.

Finał konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w siedzibie CMJW w Łambinowicach. Aby zgłosić udział uczniów prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa (załącznik) na adres mailowy: konkursrecytatorski@cmjw.pl lub też pocztą tradycyjną na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca 2024 r.

Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2023 r. konkurs został wpisany na listę zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Decyzja ta dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, w zakładce „Szkoły i organy prowadzące/Rekrutacja”.

Muzeum zapewnia transport autokarem dla uczestników i ich opiekunów z Opola do Łambinowic i z powrotem. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości skorzystania z transportu decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content