Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

https://pixabay.com/pl/vectors/ksi%c4%85%c5%bcka-ksi%c4%85%c5%bcki-ksi%c4%85%c5%bcki-biblioteczne-2022464/

Poniżej prezentujemy wykaz podręczników na nowy rok szkolny.

Przypominamy, iż szkoła zapewnia uczniom podręczniki przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół z zajęć obowiązkowych zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Zakup publikacji z zajęć dodatkowych tj. religii oraz języka mniejszości narodowej – niemieckiego leży w gestii rodziców ucznia uczęszczającego na w/w zajęcia.

Skip to content