Wsparcie dzieci z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało również szereg rekomendacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły, jak otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także zaprezentowało informacje dla studentów i naukowców z Ukrainy.

Z kolei Wojewoda Opolski uruchomił Punkt Recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy. Dom Studenta Politechniki Opolskiej „Sokrates” przy ul. Małopolskiej w stolicy województwa stał się pierwszym w regionie punktem, do którego kierowani są uchodźcy z Ukrainy. Punkt recepcyjny czynny jest przez całą dobę. W koordynację działań włączyli się pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wolontariusze Politechniki Opolskiej.

Jeśli znasz języki wschodniosłowiańskie, jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą i chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy, zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/category/pomocdlaukrainy/

Skip to content