VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny ŚPIEWANKA (21.05)

nuty

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Dom Kultury w Inwałdzie serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych i średnich do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym ŚPIEWANKA, organizowanym przez w/w instytucje.   Konkurs ma charakter otwarty – uczestnicy z całej Polski są  bardzo mile widziani.

Celami Konkursu są: wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży, wymiana muzycznych doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz stworzenie możliwości rozwoju kulturalnego.

Konkurs odbędzie się 30 maja 2023 r. w DK w Inwałdzie (uwaga: w przypadku dużej ilości zgłoszeń, Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 30 maja /I i II grupa wiekowa/ i 31 maja /III i IV grupa wiekowa/; uczestnicy zostaną poinformowani o ostatecznym terminie Konkursu najpóźniej do 24 maja br.).

Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w czterech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie klas I-III SP, II grupa – uczniowie klas IV-VI SP, III grupa – uczniowie klas VII-VIII SP, IV grupa – uczniowie szkół średnich.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wokalistów w każdej grupie wiekowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie Organizatora.

Skip to content