Uchwała Rady Miasta Opola

W imieniu Wydziału Oświaty informujemy, że od 1 stycznia 2022 obowiązywać będzie nowa Uchwała nr XLVII/913/21 Rady Miasta Opola z dnia 25 listopada 2021 r., w sprawie ustalenie wysokości cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasta Opole, co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. cena biletu ulgowego wynosić będzie 1,70 zł. 

Zgodnie z powyższą Uchwałą, bilety jednorazowe nabyte przed dniem wejścia w życie uchwały zachowują swoją ważność do dnia 30 czerwca 2022 r., a po upływie tego terminu bilety będą podlegać wymianie na aktualnie obowiązujące bilety po uiszczeniu dopłaty do aktualnie obowiązującej ceny danego rodzaju biletu, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Wymiany biletu można dokonać wyłącznie w POK.
 
źródło: https://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/14917/Uchwa%C5%82a-XLVII_913_21

Skip to content