Terminy konkursów przedmiotowych – eliminacje szkolne

obrazek kalendarz

Drodzy Uczniowie,
poniżej przedstawiamy terminarz konkursów przedmiotowych w naszej szkole.

Konkursy są skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem. Ich celem jest:
1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych,
2) tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają,
3) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów,
4) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

Konkursy przedmiotowe – obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.

Język polski – 11 października 2021 roku
Biologia – 12 października 2021 roku
Matematyka – 13 października 2021 roku
Chemia- 13 października 2021 roku
Język niemiecki – 13 października 2021 roku
Fizyka – 18 października 2021 roku
Historia – 21 października 2021 roku
Język angielski – 22 października 2021 roku
Geografia – 22 października 2021 roku

Skip to content