„Święty Mikołaj w oczach dzieci” (15.11)

Mikołaj

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj w oczach dzieci” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 19 w Lublinie oraz Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Celem konkursu jest pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
„Święty Mikołaj w oczach dzieci”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol.

Proponowany format prac dla uczestników: A4 dla klas 1-3 oraz A3 dla klas 4-8.

Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do
15 listopada 2021 r. wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora.

Skip to content