O świetlicy

Szkolna świetlica

O świetlicy

Świetlica szkolna to ulubione miejsce spotkań naszych uczniów. Spełnia ona głównie funkcje opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne. Nauczyciele zapewniają dzieciom wszechstronną opiekę i warunki wypoczynku. Uczniowie mają możliwość indywidualnego wyboru zajęć, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Praca nauczycieli polega na podsuwaniu pomysłów, dyskretnym kierowaniu i zachęcaniu do działania, co pozwala ujawnić zainteresowania dzieci i stwarza warunki do rozwoju zdolności każdego z nich.

W świetlicy  organizowane są także zajęciach tematyczne w większych grupach.

Główne rodzaje zajęć świetlicowych to:

zajęcia literackie – czytanie książek i czasopism dla dzieci, opowiadanie bajek i baśni, zgaduj – zgadule, tworzenie literackich form użytkowych, małe formy teatralne

artystyczne – rysunek, malowanie, śpiew, taniec

praktyczno – techniczne – prace z papieru (np. origami), mas plastycznych, zabawy konstrukcyjne

rozrywkowe – gry i zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne przy muzyce, rozwiązywanie zagadek i rebusów, gry stolikowe.

Dzieci mają także możliwość wzięcia udziału w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu korzystając z boiska szkolnego znajdującego się obok osiedlowego parku.

W czasie pobytu w świetlicy uczniowie mają możwilość poszerzać swoją wiedzę, a chętni odrabiać prace domowe przy wsparciu nauczycieli świetlicy.

Proponowane zajęcia przygotowują dzieci do pracy w grupie, rozwijają ich samodzielność, kształtują nawyk kulturalnego zachowania się oraz umiejętność zagospodarowania wolnego czasu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Skip to content