RADA DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM

https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:

·         Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;

·         Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;

·         Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;

·         Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Wymogi naboru i szczegóły

Skip to content