Projekt „Zdrowie na talerzu”

rysunek z warzywami

W Nowy Rok ze zdrowym odżywianiem… Pod hasłem „Zdrowie na talerzu” pracujemy w ramach koła przyrodniczego przez cały styczeń.

Celem głównym projektu jest przede wszystkim wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie nabywania prawidłowych
nawyków żywieniowych i zdrowotnych.

Ponadto zajęcia:
– rozbudzają zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem
– wdrażają do dbania o zdrowie własne i innych
– rozwijają potrzeby prawidłowego odżywiania się i rozróżniania produktów
warunkujących zdrowie i prawidłowy rozwój
– kształtują nawyki higieniczno – kulturalne.

Skip to content