Program dla szkół

Przypominamy o Programie dla szkół w klasach 1-5.
W I semestrze dzieci uczestniczące w programie otrzymają, co najmniej 2 razy w tygodniu, przez 10, 11 albo 12 wybranych tygodni, łącznie:
38 porcji świeżych owoców i warzyw oraz soki osocowe
32 porcje mleka i produktów mlecznych

Każdy Rodzic powinien zapoznać się z zasadami Programu i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie.

www.programdlaszkol.org

Jednocześnie przypominamy, że w ramach realizacji działań edukacyjnych w Programie dla szkół rodzice mogą korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej Programu dla szkół https://www.programdlaszkol.org/program/broszury-i-poradniki, takich jak:

• cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych,
• broszurę dla dzieci,
• poradnik dla rodziców.

Skip to content