Program dla szkół

rysunek z warzywami

W bieżącym roku szkolnym  nasza szkoła nadal bierze udział w „Programie dla szkół” finansowanym ze środków Unii Europejskie oraz z budżetu krajowego. Jest to program edukacyjny skierowany do uczniów klas I-V.

Celem „Programu” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.

Uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę  na  udział w programie, będą otrzymywali bezpłatnie mleko lub przetwory mleczne i owoce albo warzywa, które muszą być spożywane  w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły.

Rodziców, których dzieci chcą wziąć udział w „Programie” prosimy o pobranie zamieszczonego poniżej formularza zgody, wypełnienie go, wydrukowanie i dostarczenie do wychowawcy klasy  albo do świetlicy szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2022 r.

Skip to content