„Program dla szkół”

rysunek z warzywami

W  roku szkolnym 2021/2022  nasza szkoła nadal bierze udział w „Programie dla szkół”, który skierowany jest do uczniów klas I – V.

Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe.

Uczniowie, których rodzice wyrażą zgodę  na  udział w programie, będą otrzymywali bezpłatnie mleko lub przetwory mleczne i owoce albo warzywa, które muszą być spożywane  w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły.

Rodziców, których dzieci chcą wziąć udział w „Programie”, prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza, wydrukowanie go i  dostarczenie do wychowawcy klasy ( np. na zebraniu 14.09. 2021 r.) albo do świetlicy szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r.

Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się na stronie Organizatora.

Skip to content